23 listopada 2022 w Lublinie, w Hotelu pod Kasztanami odbyła się konferencja pn.: „Dobre praktyki w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami” organizowana przez Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Centrum informacyjno-doradczym dla osób z niepełnosprawnością.

W trakcie konferencji przedstawione zostały programy realizowane przez PFRON, w tym program CIDON mający na celu zapewnienie indywidualnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Konferencja była okazją do prezentacji dobrych praktyk w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami ze strony wybranych lubelskich uczelni i organizacji pozarządowych.

Celem konferencji było wypracowanie rozwiązań w zakresie wzajemnej współpracy. Była ona okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń, stworzenia wspólnej bazy organizacji i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W imieniu Uczelni udział w konferencji oraz prezentacji dobrych praktyk w kierunku osób z niepełnosprawnościami wzięły: Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr hab. Urszula Kosior- Korzecka prof. Uczelni, Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami mgr inż. Magdalena Łukasik – Niezgoda oraz pracownik Biura ds. osób z niepełnosprawnościami mgr inż. Monika Kniaziuk.

fot. Katarzyna Krzaczkowska/DRiP