Studenci III roku turystyki i rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod opieką merytoryczną dr hab. Anny Mazurek-Kusiak, prof. uczelni, w ramach przedmiotów kształtowanie produktu turystycznego i obsługa klienta w turystyce zorganizowali 20 kwietnia 2021 r. konferencję on-line „Contemporary and historical Lublin”. Spotkanie było skierowano do studentów Erasmusa na naszej uczelni.  Wzięli w nim udział studenci z Turcji, Hiszpanii, Włoch, Egiptu, Białorusi, Ukrainy i Polski.

Konferencję rozpoczął dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz mgr Izabela Wolska – koordynator biura Erasmus+. Następnie przekazano głos studentom  turystyki i rekreacji, którzy w poszczególnych prezentacjach, grach i zabawach ukazywali produkty turystyczne miasta Lublina.  W programie znalazły się legendy lubelskie, interesujące miejsca Polski i naszego miasta, wirtualny spacer po Ogrodzie Saskim, a także krzyżówki i gry miejskie oraz warsztaty.