16 czerwca 2023r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowo – Historyczna pt.: „Historia awiopatologii polskiej w latach 2002 – 2022”. Konferencja obrazuje rozwój awiopatologii polskiej i organizowana jest co 20 lat.  Celem inicjatywy jest prezentowanie osiągnięć jednostek krajowych – zakładów i katedr po każdej „wymianie pokoleń”.

Głównym organizatorem konferencji była SGGW, a funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego sprawował prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk. Ośrodek warszawski reprezentował  prof. dr hab. Marcin Bańbura Dyrektor Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW Warszawa. Konferencja organizowana była pod patronatem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, które reprezentował osobiście przewodniczący prof. dr hab. Jan Twardoń.

W wydarzeniu uczestniczyli licznie pracownicy naukowi reprezentujący krajowe ośrodki naukowe w Polsce, w tym SGGW w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,  a także lekarze weterynarii, specjaliści chorób ptaków.

Podczas konferencji przedstawiciele z sześciu krajowych ośrodków naukowych zaprezentowali osiągnięcia naukowo-dydaktyczne oraz organizacyjne jednoimiennych jednostek (zakładów i katedr), jakie zrealizowano w okrasie ostatniego XX- lecia. Uczestnicy otrzymali materiały w postaci elektronicznej oraz monografię zawierającą opis działalności poszczególnych jednostek naukowych wzbogacony licznymi fotografiami z omawianego okresu sprawozdawczego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentował zespół Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków w składzie – prof. Renata Urban-Chmiel – kierownik katedry, prof. dr hab. Andrzej Wernicki– profesor emerytowany, wieloletni dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz były kierownik Zakładu Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków i dyrektor Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt; dr hab. Marta Dec prof. uczelni, dr hab. Agnieszka Marek prof. uczelni, dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak prof. uczelni, dr Ewelina Pyzik, lek. wet. Klaudia Herman.  Ogromnym zaszczytem był udział w konferencji JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka oraz Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie prof. dr hab. Marty Kankofer.

Konferencja dostarczyła emocji, szczególnie związanych ze wspomnieniami osób, które odeszły w latach 2002-2022, a które w sposób niekwestionowany przyczyniły się do rozwoju awiopatologii polskiej, promując jej rozwój nie tylko w kraju ale również na świecie. Spotkanie współtwórców i kontynuatorów awiopatologii polskiej zostało uwiecznione na pamiątkowej sesji fotograficznej przygotowanej przez organizatorów konferencji.

Zdjęcie: aviopatolodzy.pl