2 lipca 2021 w Centrum ECOtech-Complex odbyła się konferencja prasowa poświęcona XVII Lubelskiemu Festiwalowi Nauki organizowanemu w dniach 18-24 września 2021 r. pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. 

“Nauka granic nie zna. Językiem jest język naukowy. Nauką należy się cieszyć, nauka daje radość” – powiedział prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS i tegoroczny gospodarz LFN. Hasło XVII LFN “Nauka bez granic. Enjoy science!” nawiązuje do międzynarodowego wymiaru nauki.

Lubelski Festiwal Nauki to największe cykliczne wydarzenie promujące naukę na Lubelszczyźnie. Współorganizowane jest przez pięć lubelskich uczelni publicznych – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnikę Lubelską oraz Urząd Miasta Lublin.

W konferencji wzięli udział prof. Radosław Dobrowolski – Rektor UMCS, dr Monika Baczewska-Ciupak – Z-ca Przewodniczącego Komitetu XVII LFN ds. Naukowych, UMCS, dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni – Koordynator UP XVII LFN, dr Anna Dutkowska – Koordynator KUL XVII LFN, dr n. med. Monika Jakubiak-Hulicz – Koordynator UM XVII LFN, dr inż. Małgorzata Ciosmak – Koordynator PL XVII LFN oraz Wiktoria Herun – Koordynator XVII LFN, Urząd Miasta Lublin;

Na konferencji przedstawiony został ramowy program Festiwalu:

Sobota 18.09.2021 – Uroczysta inauguracja w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

Niedziela 19.09.2021 – Lubelski Piknik Naukowy na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur, na którym będą miedzy innymi: występy teatralne, taneczne oraz występy chórów akademickich. Podczas Pikniku zostanie podjęta próba pobicia rekordu Guinnessa na największy w kraju SLIME – projekt koordynuje Uniwersytet Dziecięcy UMCS.

Tego dnia będziemy mieli również okazję zobaczyć Widowisko multimedialne pt. „Symfonia Nauki” w formie pokazu fontann na Placu Litewskim.

Głównym punktem tegorocznego LFN jest popularyzacja projektów propagujących naukę oraz badania naukowe. Projekty będą realizowan w dniach 20-24 września 2021 roku.

Wydarzenia artystyczno-kulturalne i popularnonaukowe przewidziane w tych dniach to między innymi spotkania ze światowej sławy naukowcami (prof. Robert Huber, prof. Charles H. Bennett), Aleja Lubelskiej Nauki – wystawa multimedialna prezentująca sylwetki dwudziestu pięciu najznakomitszych lubelskich uczonych miasta Lublin.

Innym wydarzeniem przewidzianym w dniach 22-24 września jest Międzynarodowe sympozjum dla studentów i młodych naukowców oraz konkursy upowszechniające naukę dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży uczącej się oraz osób dorosłych.

Uroczyste zakończenie odbędzie się 24 września 2021 roku w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, którego zwieńczeniem będzie koncert zespołu Włodek Pawlik Trio.

W ramach indywidualnego programu Uczelni, nasz Uniwersytet przygotował między innymi takie wydarzenia jak:

  • Ulotny Świat Zapachów olejków eterycznych – warsztaty
  • Własnoręczne kosmetyki
  • Izolacja DNA i jego powielanie
  • Jak przygotować się na zakup zwierzęcia domowego?
  • Co zrobić gdy spotkamy się z dzikim zwierzęciem w przestrzeni publicznej?
  • Deszczówka – problem czy dar z Nieba?
  • Bezpieczeństwo żywności
  • Koktajle owocowe i mleczne
  • Czy w Polsce mamy Superfood?
  • Lekooporność u drobnoustrojów

Tegoroczny LFN, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, będzie miał charakter hybrydowy.

Link do strony LFN
Zobacz

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA