W dniach 22-24 września 2021 r. w murach naszej uczelni odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa nt. “Bioprotection – Global Plant Health and Product Safety”. Konferencja miała na celu prezentację najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu niechemicznych metod ochrony, ich wpływu na zdrowie roślin i jakość produktów żywnościowych. W ramach konferencji prezentowano najnowsze wyniki badań naukowych i prac wdrożeniowych. Wydarzenie naukowe zorganizowali pracownicy Katedry Ochrony Roślin (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) oraz Katedry Technologii Produkcji Roślin i Towaroznawstwa (Wydział Agrobioinżynierii) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Galeria zdjęć
Zobacz

Współorganizatorami wydarzenia byli:

  • Uniwersytet Amravati, Indie (gość specjalny prof. Mahendra Rai),
  • Akademia Rolnicza im. Kazimierza Wielkiego w Kownie, Litwa (gość specjalny prof. Elvyra Jariene),
  • Uniwersytet w Parmie, Włochy (gość specjalny prof. Francesca Degola),
  • Ukraiński Państwowy Uniwersytet Leśny we Lwowie, Ukraina (gość specjalny dr Irina Matsiakh),
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Politechnika Lubelska.

Konferencja została przeprowadzona w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki z programu „Doskonała nauka” oraz dzięki wsparciu finansowemu sponsorów Koppert Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Agroekoton.

W wydarzeniu udział brało ponad 70 uczestników (stacjonarnie i on-line) z polskich i zagranicznych jednostek naukowych z Europy, Azji i Afryki.

Pierwszego dnia obrad goście specjalni z jednostek zagranicznych zaprezentowali referaty z zakresu nanotechnologii, biologicznych metod ochrony, zróżnicowanych systemów uprawy i ich wpływu na zdrowie roślin oraz jakość żywności. Ponadto poruszony został problem szkodników inwazyjnych, których występowanie nastręcza wiele trudności również przeciętnemu obywatelowi. Kolejny dzień obrad przebiegał pod znakiem interesujących wykładów prowadzonych w sekcjach: Zarządzanie agrofagami oraz Zmiany klimatu i niechemiczne metody ochrony roślin i ich wpływ na jakość żywności.

Spotkanie naukowe było urozmaicone atrakcjami turystycznymi tj. zwiedzaniem Muzeum na Zamku – Muzeum Narodowego w Lublinie, odkrywaniem uroków Starego Miasta Lublina oraz prezentacją kultury regionu (występ zespołu pieśni i tańca „Jawor”).

Podczas sesji terenowej uczestnicy spotkania zwiedzali Centralne Laboratorium Badawcze UP w Lublinie i zapoznali jego ofertą (z tego miejsca dziękujemy Kierownikowi jednostki za możliwość wizyty w CLB).

Dzięki dyskusjom wspólnie stworzyliśmy platformę wymiany wiedzy z wielu dziedzin naukowych: mikrobiologii, biologii, biotechnologii, genetyki, fitopatologii, entomologii, agronomii, biochemii, ekonomii, ekotoksykologii i innych nauk pokrewnych. Spotkanie naukowe zaowocowało nie tylko wymianą myśli naukowej, ale również nawiązaniem i pogłębieniem kontaktów naukowych.

Jako organizatorzy wierzymy, że to spotkanie wyznaczy nowe kierunki badań w światowej nauce, będzie też źródłem inspiracji do podejmowania kolejnych wyzwań dotyczących współpracy nauki z praktyką. Mamy nadzieję, że to wydarzenie będzie początkiem cyklicznych spotkań naukowców oraz przedsiębiorców działających na rzecz szerokorozumianego rolnictwa zrównoważonego, co pozwoli na wypracowanie nowoczesnych modeli działania i szybkiego reagowania na problemy sektora rolniczego.

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji
Zobacz
Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA | Organizatorzy