UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
KATEDRA HODOWLI I OCHRONY ZASOBÓW GENETYCZNYCH BYDŁA
i
POLSKIE TOWARZYSTWO ZOOTECHNICZNE
im. Michała Oczapowskiego
KOŁO W LUBLINIE

zapraszają na
Konferencję Naukową pt.

Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych

połączoną z

Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej
prof. dr hab. dr h.c. multi ZYGMUNTA LITWIŃCZUKA

oraz

70-leciem KATEDRY HODOWLI I OCHRONY
ZASOBÓW GENETYCZNYCH BYDŁA

Relacja na żywo 14 czerwca o godz. 10:00:

POD HONOROWYM PATRONATEM

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka
Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki
Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego
Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka
JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

PROGRAM KONFERENCJI

14.06 (wtorek) – Agro II, Centrum Konferencyjne (ul. Akademicka 15)
1000 Otwarcie konferencji

 • dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni

70-lecie Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

1015-1200 Sesja plenarna (dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni, prof. dr hab. Joanna Barłowska)

 • prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunt Litwińczuk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  Osiągnięcia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ochronie rodzimych populacji zwierząt gospodarskich
 • dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
  Od Światowej Strategii do Światowego Planu Działań na rzecz zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
 • dr Tomasz Krychowski (były Dyrektor Generalny Unii Spółdzielni URCEO-CREAVIA we Francji oraz doradca strategiczny organizacji hodowlanych we Francji i w Polsce)
  Strategia rozwoju rodzimych ras bydła mlecznego na przykładzie Francji
 • prof. dr hab. Joanna Barłowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  Znaczenie lokalnych ras zwierząt w produkcji żywności regionalnej

1200 Przerwa

1230 Jubileusz pracy naukowej prof. dr hab. dr h.c. multi Zygmunta Litwińczuka

 1430 Obiad

1530 Wyjazd do gospodarstwa „Majątek Rutka” k. Puchaczowa

2000 Uroczysta kolacja w zajeździe „Drob” w Urszulinie

 15.06 (środa) – sala konferencyjna w zajeździe „Drob”

  900-1045 Przedstawienie stanu ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w wybranych krajach europejskich (dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW, dr Wioletta Sawicka-Zugaj)

 • prof. Volodymyr Ladyka, dr Yulia Pavlenko, Dr Yuriy Skliarenko (Sumy National Agrarian University, Ukraina) Genetic resources of Ukraine and prospects for the preservation of local breeds of cattle
 • prof. Peter Chrenek, prof. Josef Bulla (Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia) Aktualny stan zasobów genetycznych zwierząt na Słowacji
 • Vasyl Terpai (Association of Brown Carpathian Cattle Breed, Ukraina)

Ochrona bioróżnorodności bydła w krajach regionu karpackiego

 • Stefano Gandini (Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej)
  Rodzime rasy bydła we Włoszech – ochrona i wykorzystanie
 • dr Ruta Šveistiene (Lithuanian University of Health Sciences, Litwa)
  Aktualny stan zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich na Litwie

1045 Przerwa 

1100-1230 Przedstawienie stanu ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce (prof. dr hab. Iwona Janczarek, prof. dr hab. Zbigniew Jaworski)

 • dr Magdalena Szyndler-Nędza (Instytut Zootechniki PIB w Balicach)
  Wpływ tuczu i wartości rzeźnej loszek puławskich na ich życiową produkcję prosiąt
 • dr Wioletta Sawicka-Zugaj (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  Historia restytucji i stan aktualny ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego
 • dr hab. Zbigniew Jaworski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  Rola i znaczenie stad zachowawczych w hodowli koni
 • dr Kornel Kasperek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
  Zasoby genetyczne drobiu w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman

1230 Podsumowanie Konferencji

1300 Obiad

Plakat
Zobacz