21 maja 2022 r. zapraszamy na konferencję pt. „Akwarystyka i terrarystyka weterynaryjna – studenci dla studentów” organizowaną przez Katedrę Parazytologii i Chorób Ryb Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie w ramach fakultetów: „Akwarystyka” (odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Leszek Guz, prof. ucz.) i „Herpetologia i terrerystyka” (odpowiedzialna za przedmiot: dr Marta Demkowska-Kutrzeba).

Konferencja odbędzie się w Auli Agro w godz. 10.00 – 14.00 i w założeniu stanie się forum wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu akwarystyki i terrarystyki. Jej uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać referatów przygotowanych przez studentów pierwszego roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej uczęszczających na wyżej wymienione fakultety.

Zapraszamy do udziału, wstęp wolny!