Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. inż. Kazimierza Zawiślaka

 

Emerytowanego Profesora,

Wieloletniego Kierownika Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych

na Wydziale Inżynierii Produkcji, UP w Lublinie,

wieloletniego prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki

Przetwórstwa Spożywczego “Spomasz”,

naszego Nauczyciela, Mentora i Przyjaciela

 

W imieniu Kolegium Dziekańskiego, pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji i własnym

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składam najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia

 

Prof. Dariusz Andrejko, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

 

 

 

Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Józefowie k. Biłgoraja

dnia 2 marca 2024 roku (Sobota) o godzinie 11.30