Pani
Profesor dr hab. Ewie Solarskiej

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża

składają

Dziekan i pracownicy
Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie