Pani
dr hab. Annie Stankiewicz, profesor Uczelni

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki

składają

pracownicy Katedry Podstaw Techniki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie