Drogiej Pani Profesor dr hab. Marii Bubicz,
kierownikowi Katedry Chemii UP w Lublinie w latach 1976-2000,

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci
syna

mgr Sławomira Bubicza

składają pracownicy Katedry Chemii