Wyrazy współczucia dla Pani prof. dr hab. Wandy Kociuby

z powodu śmierci Męża

składają pracownicy
Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin