Z powodu śmierci

Taty

 
wyrazy współczucia 
Pani prof. dr hab. Renacie Urban-Chmiel
 
składają
 
pracownicy Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków