Wyrazy współczucia dla Pana prof. dr hab. Grzegorza Zięby
Dyrektora Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
z powodu śmierci

Mamy

składają

Kolegium Dziekańskie
pracownicy Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
pracownicy Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki