Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mamy Pana Profesora Dariusza Dzikiego.

Panie Profesorze,

proszę przyjąć najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy.
Strata bliskiej osoby zawsze jest trudnym doświadczeniem z jakim przychodzi nam się zmierzyć w życiu.
Przekazuję wyrazy współczucia wraz z przesłaniem otuchy i nadziei.

 

W imieniu Kolegium Dziekańskiego, pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji i własnym
Prof. Dariusz Andrejko, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji