Drogiej Pani Profesor dr hab. Marii Bubicz,

kierownikowi Katedry Chemii UP w Lublinie w latach 1976-2000,

wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

córki

prof. dr hab. Aleksandry Bubicz-Mojsa

składają pracownicy Katedry Chemii