czarna wstążka żałobna
Najszczersze wyrazy współczucia
mgr inż. Małgorzacie Zawiślak-Pranagal,

z powodu śmierci

Mamy

składają koleżanki i koledzy
z Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska