czarna wstążka żałobna
Najszczersze wyrazy współczucia
mgr inż. Elżbiecie Kieliszek,

z powodu śmierci Mamy

składają JM Rektor, Władze Dziekańskie,
Pracownicy Uczelni oraz koleżanki i koledzy
z Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska