Drogiej Koleżance,

mgr inż. Dominice Kobyłeckiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty

składają

 Pracownicy Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie