Wyrazy współczucia dla Pani mgr Agnieszki Wasilak,
kierownika Działu Rekrutacji i Promocji,

z powodu śmierci Mamy

składają
Władze Rektorskie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.