czarna wstążka żałobna

Wyrazy głębokiego współczucia
dla dr Urszuli Głaszcz
 
z powodu śmierci

Mamy 

składają
koleżanki i koledzy z Katedry Chemii