Drogiej Koleżance,

dr hab. Urszuli Złotek, prof. uczelni

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają
pracownicy Katedry Biochemii i Chemii Żywności
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie