czarna wstążka żałobna

Wyrazy głębokiego współczucia
dr hab. Tadeuszowi Paszko, prof. Uczelni
z powodu śmierci

Taty 

składają
koleżanki i koledzy z Katedry Chemii