czarna wstążka żałobna

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje


Naszemu serdecznemu Koledze

dr hab. Łukaszowi Kurkowi
oraz
Jego Rodzinie

z powodu śmierci

Mamy

składamy głębokie wyrazy współczucia, kierując przy tym życzliwe
słowa otuchy i wsparcia.
Pracownicy Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie