czarna wstążka żałobna

Panu dr hab. Dariuszowi Stasiakowi, prof. uczelni
Kierownikowi Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy 

składają

Dziekan i Kolegium Wydziału,
pracownicy Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego,
pracownicy Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.