Drogiej Koleżance,

dr hab. Agnieszce Kubik-Komar, prof. uczelni
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają
pracownicy Katedry Zastosowań Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie