Panu 
dr Dariuszowi Paszko 
 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 
 

Ojca 

składają
Pracownicy Katedry Zarządzania i Marketingu