Pani 

dr Agnieszce Komor

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki

składają
Pracownicy Katedry Zarządzania i Marketingu