KOMUNIKAT

Informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 52 z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej — obowiązujące:

  • od dnia 5 marca 2022 roku, od godz. 00.00
  • do dnia 15 marca 2022 roku, do godz. 23.59

W dalszym ciągu przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej zalecam zachowanie czujności.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu (.jpg)
Zobacz
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów
Zobacz