Informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796 z późn. zm.) podpisał zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (pierwszego stopnia: ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązujące:

  • od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23.59
  • do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59

W związku z powyższym zaleca się zachować wzmożoną czujność przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej. 

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu (.jpg)
Zobacz