Informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) wprowadził drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) — na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego

od dnia 28 lutego 2022 r. od godz. 23.59,

do dnia 15 marca 2022 r. do godz. 23.59.

W związku z możliwością wystąpienia niepożądanych zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Uczelni:

– wprowadzam zakaz wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym;

– nakazuję kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych oraz informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych znalezionych przedmiotach, a także nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu
Zobacz
Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów
Zobacz