Informuję, że Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia przedłużające do 31 marca 2022 r. do godz. 23.59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE-CRP) na terytorium całego kraju oraz drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego.

Nadal obowiązują wytyczne związane z wprowadzonymi stopniami alarmowymi, a w szczególności:

– zachowanie zwiększonej czujności przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej oraz zwracanie uwagi na stany odbiegające od normy,

– zakaz wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym,

– kontrolowanie wszystkich przesłanek pocztowych,

–  informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych znalezionych przedmiotach oraz nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy obiektów zobowiązani są do zgłaszania incydentów związanych z wprowadzonymi stopniami alarmowymi do:

  • Biura Rektora, tel. 814456677 lub
  • Specjalisty ds. Obronnych i OC tel. 815319640, 572 330 780

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu (.jpg)
Zobacz