Ogłaszam godziny rektorskie
wolne od zajęć dydaktycznych
dla studentów
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w dniu 4 października 2021 r.
w godzinach:  08.00-14.00
w związku z inauguracją roku akademickiego 2021/2022

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk