W związku ze wzrostem liczby studentów chorych na Covid-19, pozostających w izolacji oraz kwarantannie, powierzam Dziekanom Wydziałów decyzję w sprawie zgody na przeprowadzanie egzaminów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Decyzja o przeprowadzeniu egzaminów w formie zdalnej dla danej grupy i rocznika studentów, powinna być podjęta po analizie ilości osób chorych oraz pozostających w izolacji lub kwarantannie.

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
skan komunikatu (.jpg)
Zobacz