Komunikat Rektora w sprawie zagranicznych mobilności akademickich

Lublin, 14 września 2020 r.

Komunikat Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie
w  sprawie  przywrócenia wszystkich mobilności przyjeżdzających i wyjeżdzających
w ramach programu Erasmus+ i innych mobilności akademickich.
 

Wraz z początkiem nowego roku akademickiego 2020/2021 przywracam możliwość odbywania wszystkich mobilności studenckich i pracowniczych do uniwersytetów i instytucji zagranicznych jak i możliwość przyjazdu zagranicznych studentów i pracowników do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Erasmus+ i innych mobilności akademickich.

Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do zmiany decyzji w zależności od rozwoju sytuacji   zagrożenia epidemicznego SARS-Co-2 ze skutkiem natychmiastowym  do odwołania.
 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Rektor