Informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796 z późn. zm.) podpisał zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (pierwszego stopnia: ALFA-CRP)  na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązujące:

  • od dnia 5 grudnia 2021 r., od godz. 23.59
  • do dnia 10 grudnia 2021 r., do godz. 23.59

W związku z powyższym zaleca się zachować wzmożoną czujność przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej.

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

treść komunikatu jako skan .jpg
Zobacz
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 322 (skan .pdf)
Zobacz