Informuję, że został wprowadzony pierwszy stopień alarmowy CRP ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązujący:

od dnia 15 lutego 2022 r, od godz. 23.59
do dnia 28 lutego 2022 r., do godz. 23.59

Przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni
Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów (skan .pdf / 207kB)
Zobacz
skan komunikatu Prorektora (.jpg)
Zobacz