KOMUNIKAT

Informuję, że Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenia:

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym nadal obowiązują wytyczne związane z wprowadzonymi stopniami alarmowymi, a w szczególności:

zachowanie zwiększonej czujności· przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej oraz zwracanie uwagi na stany odbiegające od normy, zakaz wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym, kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych,

informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych znalezionych przedmiotach oraz nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy obiektów zobowiązani są do zgłaszania incydentów związanych z wprowadzonymi stopniami alarmowymi do:

  • Biura Rektora tel. 81 445 66 77 lub
  • Starszego Specjalisty ds. Obronnych i OC tel. 81 531 96 40, 572 330 780.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Skan komunikatu (.pdf)
Zobacz