Komunikat Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 17 września 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką przez wszystkie osoby przebywające w pomieszczeniach Uczelni.

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk