Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, ogłasza godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów UP w Lublinie w dniach 05.01.2022 i 07.01.2022, za wyjątkiem studentów I roku kierunku dietetyka – studia niestacjonarne I stopnia oraz studentów kierunku geodezja i kartografia – studia niestacjonarne I stopnia – wszystkie roczniki.

Komunikat Rektora z dnia 13.12.2021r.
Zobacz