Ogłaszam godziny rektorskie wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów 
wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
w dniu 30 marca 2023 r. w godzinach: 9:00-13:00
w związku z Dniem Otwartym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk