Informuję, że Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenia:

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2023 roku od godz. 00:00. do dnia 30 listopada 2023 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym nadal obowiązują wytyczne związane z wprowadzonymi stopniami alarmowymi, a w szczególności: zachowanie zwiększonej czujności przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej oraz zwracanie uwagi na stany odbiegające od normy, zakaz wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym, kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych, informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych znalezionych przedmiotach oraz nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy obiektów zobowiązani są do zgłaszania incydentów związanych z wprowadzonymi stopniami alarmowymi do:

  • Biura Rektora teł. 81 445-66-77 lub
  • Starszego Specjalisty ds. Obronnych i OC teł. 81 531-96-40, 572-330-780.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Skan komunikatu.pdf (320,02 kB)
Zobacz