KOMUNIKAT

Informuję, że Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenia:

  • nr 282 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3 stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nr 283 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2 stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Zarządzenia obowiązują od dnia 1 września 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym nadal obowiązują wytyczne związane z wprowadzonymi stopniami alarmowymi,
a w szczególności:

  • zachowanie zwiększonej czujności przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej oraz zwracanie uwagi na stany odbiegające od normy,
  • zakaz  wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym,
  • kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych, 
  • informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych znalezionych przedmiotach oraz nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy obiektów zobowiązani są do zgłaszania incydentów związanych z wprowadzonymi stopniami alarmowymi do:

  • Biura Rektora tel. 81 445-66-77 lub 
  • Starszego Specjalisty ds. Obronnych i OC tel. 81 531-96-40, lub 572-330-780.

Rektor
prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu
Zobacz
Zarządzenie nr 282 Prezesa Rady Ministrów.pdf (115,29 kB)
Zobacz
Zarządzenie nr 283 Prezesa Rady Ministrów.pdf (136,74 kB)
Zobacz