W związku ze zmianami krajowych obostrzeń dotyczących pandemii COVID-19 informuję, że do 30.04.2021 zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na wszystkich poziomach i kierunkach studiów będą prowadzone wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wyjątek stanowią zajęcia realizowane na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, które od 19.04.21 będą realizowane w formie hybrydowej, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 82 z dnia 1.09.2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w roku akademickim 2020/2021.

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Rektor