KOMUNIKAT nr 2
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
powołanego na rok akademicki 2022/2023 w związku
z powtórnymi wyborami do Samorządu Doktorantów z dnia 15.11.2023