KOMUNIKAT nr 1
SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
powołanego na rok akademicki 2022/2023 w związku
z powtórnymi wyborami do Samorządu Doktorantów
z dnia 14.11.2023

Zgodnie z pismem nr SD.481.1.2.2023 z dnia 7.11.2023r. dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą podjął decyzję o:

  1. unieważnianiu ukonstytuowanego się Samorządu Doktorantów w dniu 31.10.2023 r. z zaleceniem ponownego, niezwłocznego przeprowadzenia wyborów do Samorządu Doktorantów w okresie nie dłuższym niż do 12.2023r., zgodnie z Regulaminem Samorządu Doktorantów stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 35 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 3 kwietnia 2020 r;
  2. przedłużeniu sprawowania funkcji Samorządu Doktorantów wybranego na rok akademicki 2022/2023 do czasu wyboru nowego Samorządu Doktorantów na rok akademicki 2023/2024;
  3. powierzeniu Przewodniczącej Samorządu organizacji nowych wyborów do Samorządu Doktorantów, w tym powołanie nowego składu Komisji Wyborczej oraz Skrutacyjnej;
  4. wyznaczeniu na obserwatora w wyborach do Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2023/2024 mgr Katarzyny Karczewskiej – specjalisty w biurze Szkoły Doktorskiej.

 

Uprzejmie informuję, że w kolejnym komunikacie przedstawiony zostanie harmonogram wyborów do Samorządu Doktorantów oraz skład osobowy komisji wyborczej oraz skrutacyjnej.

 

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów

/-/ mgr Karolina Różaniecka

Komunikat nr 1 z dnia 14.11.2023 r.