Komunikat Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów

Lublin, 18.10.2022 r.

KOMUNIKAT

Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wybory zostaną przeprowadzone w formie hybrydowej w dniu 26.10.2022 r. (środa) o godz. 14:00, stacjonarnie oraz z wykorzystaniem platformy MS Teams i systemu mailingu.

Z tego względu proszę o zgłaszanie kandydatur do:

Samorządu Doktorantów (14 mandatów):

Rolnictwo i ogrodnictwo (2)/ Weterynaria (2) / Zootechnika i rybactwo (2)/ Inżynieria mechaniczna (2)/ Technologia żywności i żywienia (2)/ Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2)/ Nauki biologiczne (2)

Spośród członków Rady zostanie wyłoniony Zarząd Rady Doktorantów w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców, sekretarz.

Zgłoszenia kandydatur (z informacją na jakie stanowisko, np. Rada Doktorantów, Dyscyplina … + Przewodniczący…) proszę przesyłać na adres: (imię, nazwisko, nr albumu, dyscyplina) do godziny 10:00 25.10.2022r. (wtorek).

Lista kandydatów oraz dalsze instrukcje dotyczące systemu głosowania zostaną udostępnione w osobnych komunikatach.

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Samorządu Doktorantów

mgr inż. Radosław Smagieł

Komunikat Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów