KOMUNIKAT
Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ze względu na ograniczoną liczbę zgłoszeń wyborczych oraz rezygnację członka Rady Doktorantów reprezentującego dyscyplinę Zootechnika i rybactwo (studia doktoranckie) prowadzimy dodatkowy nabór kandydatów do Rady (łącznie 4 wolne mandaty).

Spośród nowo wyłonionych członków Rady zostanie wyłoniony Zarząd Rady Doktorantów w składzie: przewodniczący, 2 zastępców, sekretarz.

Zgłoszenia kandydatur (z informacją na jakie stanowisko, np. Rada Doktorantów, Dyscyplina … + Przewodniczący…) proszę przesyłać na adres (imię, nazwisko, nr albumu, dyscyplina) do godziny 20:00 27.05.2021r. (czwartek).

Lista kandydatów oraz dalsze instrukcje dotyczące systemu głosowania zostaną udostępnione w piątek (28.05.2021 r.) o godzinie 8:00 w osobnym komunikacie (listę można podać dopiero po zamknięciu naboru kandydatów)

Przewodnicząca Komisji Wyborczej
Samorządu Doktorantów
mgr inż. Katarzyna Matyszczuk