Drodzy Studenci,

Grupy z listami studentów I roku dostępne są w siedzibie Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji, budynek CIW, ul. Głęboka 28, II piętro na tablicach ogłoszeń przy sekretariacie Centrum.

Rozkłady zajęć danego Wydziału dla studentów I i II roku są dostępne na stronie UP zakładka Edukacja – Nauka Języków Obcych.