Z ogromną przyjemnością informujemy, że zespół Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków w osobach prof. Renata Urban-Chmiel, dr hab. Marta Dec, prof. uczelni, dr hab. Agnieszka Marek, prof. uczelni, dr hab. Andrzej Puchalski, prof. uczelni, dr hab. Dagmara Stepien-Pyśniak, dr Anna Nowaczek, dr Ewelina Pyzik oraz prof. Andrzej Wernicki– prof. emerytowany, otrzymał kolejny patent na eksperymentalny preparat fagowy w leczeniu syndromu oddechowego z udziałem Mannheimia haemolytica u bydła Nr P.431245.

Należy podkreślić, że jest to już 4 patent na opracowywane preparaty z bakteriofagami.

Dwa pierwsze patenty Nr 235994 oraz Nr 235995 zostały przyznane 8 grudnia 2020 r. na preparaty fagowe w postaci kropli do oczu w leczeniu zapalenia spojówek u psów wywoływanych przez bakterie Staphylococcus spp. Należy podkreślić, że opracowanie powyższej procedury było możliwe dzięki współpracy z prof. Ireneuszem Balickim z Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt UP w Lublinie oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Z kolei trzeci patent Nr 236941 dotyczący opracowania eksperymentalnego preparatu probiotyczno-fagowego w postaci czopka przy leczeniu i zapobieganiu biegunek u cieląt na tle E. coli został przyznany 4 listopada 2020 r, a jego publikacja miała miejsce 3 marca 2021 r. Opracowanie procedury i formy preparatu było możliwe dzięki współpracy prof. Cezarym J. Kowalskim z Katedry Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska UP w Lublinie. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż prezentowany wynalazek uzyskał nominację do nagrody głównej w VIII edycji konkursu „Eureka GDP – Odkrywamy polskie wynalazki” w 2021 r., organizowanym dorocznie przez Dziennik Gazetę Prawną.

Prowadzone przez pracowników badania umożliwiają wykorzystanie alternatywnych dla antybiotyków metod zwalczania i zapobiegania infekcji bakteryjnych u różnych gatunków zwierząt. Ich zastosowanie ma olbrzymie znaczenie szczególnie w dobie globalnego zjawiska lekooporności wśród drobnoustrojów.

Zespół Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków w ramach współpracy z terenowymi lekarzami weterynarii, a przede wszystkim jednym z największym producentów mleka w regionie lubelskim gospodarstwem Agromarina Sp z o.o., wprowadza aktywnie alternatywne dla antybiotyków działania w eliminacji patogenów stanowiących zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Aktualnie opracowano eksperymentalny preparat fagowy zawierający ekstrakty z roślin w zwalczaniu infekcji racic u bydła, którego wymiernym efektem jest złożony do UPRP 29.12.2020r wniosek patentowy o Nr P. 436553. Należy podkreślić, że powyższy wynalazek został przygotowany we współpracy z dr hab. Agnieszką Najdą, prof. uczelni z Katedry Warzywnictwa i Zielarstwa Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Pracownicy katedry pragną zachęcić do współpracy podmioty gospodarcze, w tym hodowców zwierząt gospodarskich, terenowych lekarzy weterynarii, a także firmy produkujące suplementy dla zwierząt, celem rozpowszechniania prowadzonej działalności i propagowania ekologicznych i alternatywnych dla antybiotyków metod kontroli drobnoustrojów.

Oferujemy możliwości w opracowywaniu wspólnych projektów badawczych w ramach współpracy nauki z biznesem oraz wdrażaniu eksperymentalnych działań przyjaznych dla środowiska i zdrowia zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „One health”.